Antagoniści receptorów wapniowych Ca blokery

Antagoniści receptorów wapniowych  Ca blokery

Działanie tej grupy leków polega na blokowaniu napływu jonów wapniowych do komórek mięśnia serca i komórek mięśniówki gładkiej naczyń tętniczych.Jony wapnia są niezbędne do skurczu komórki mięśniowej.Zablokowanie napływu jonów wapnia powoduje zmniejszenie kurczliwości kardiomiocytów (komórki mięśniowe serca) – a co za tym idzie zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo – komorowego i zmniejszenie oporu naczyń obwodowych.Zmniejszenie pracy mięśnia sercowego i oporu obwodowego  obniża zapotrzebowanie serca na tlen.Antagoniści receptorów wapniowych działają rozkurczająco na mięśniówkę gładką zarówno tętnic obwodowych jak i tętnic wieńcowych.Część leków tej grupy w większym stopniu wpływają na mięsień sercowy i układ bodźcotwórczy , podczas gdy inne głównie na naczynia krwionośne.Właściwości te decydują o ich zastosowaniu w określonych stanach klinicznych.

Wskazania do stosowania antagonistów receptorów wapnia : choroba niedokrwienna serca , nadciśnienie tętnicze, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca,kardiomiopatia przerostowa;

Działania niepożądane: niedociśnienie,bóle i zawroty głowy,zaparcia, uczucie zmęczenia,bradykardia – zwolnienie rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę.

Przykładowe preparaty : Isoptin (werapamil), Oxycardil (Diltiazem), Amlopin (amlodypina).